کیمیا اول tag:http://leernig.mihanblog.com 2020-08-12T22:48:48+01:00 mihanblog.com معرفی 2020-01-02T11:03:19+01:00 2020-01-02T11:03:19+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/211 فاطمه فرمانی سلام امروز بعد از مدت طولانی به  سراغ وبلاگم آمدم .زیرا امروز برای همکاران  پایه اول  کلاس بدو خدمت  به عنوان مدرس داشتم. بعد ازظهر  روی تلگرام پیام گذاشتم بیایند وبلاگم که بعضی روش های تدریس کلاس خودم سا لهای قبل  قرار دادم نگاه کنند  سلام امروز بعد از مدت طولانی به  سراغ وبلاگم آمدم .
زیرا امروز برای همکاران  پایه اول  کلاس بدو خدمت  به عنوان مدرس داشتم.
 بعد ازظهر  روی تلگرام پیام گذاشتم بیایند وبلاگم که بعضی روش های تدریس کلاس خودم سا لهای قبل  قرار دادم نگاه کنند 
]]>
نحوه ی تدریس (ی میانجی یا ی کمکی ) در پایه اول 2017-11-26T11:22:33+01:00 2017-11-26T11:22:33+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/210 فاطمه فرمانی با سلام وخدا قوت به همکاران پایه اول شهرم قروه دوستان خوبم بعد از درس ایران (ایۀ یـ  ی ای)وقایق (یـ ی) معلم یک جلسه باید (ی)میانجی را برای دانش آموزان تدریس نماید در کتاب نگارش /کتاب خواندن فارسی اشاره ای ننموده ولی معلم باید در کلاس  تدریس نماید یکی از چالش های فارسی است  من در کلاس کارت هایی مانند :(شانه /دریا/ بابا/زیبا /من/)  با خودم نوشته وبه کلاس می آورم سه دانش آموز را پای تابلو می آورم وبه دانش آموز اول  کارت کلمه شانه می دهم ودانش آموز دومی کارت (ی) میانج با سلام وخدا قوت به همکاران پایه اول شهرم قروه 
دوستان خوبم بعد از درس ایران (ایۀ یـ  ی ای)وقایق (یـ ی) معلم یک جلسه باید (ی)میانجی را برای دانش آموزان تدریس نماید در کتاب نگارش /کتاب خواندن فارسی اشاره ای ننموده ولی معلم باید در کلاس  تدریس نماید یکی از چالش های فارسی است  من در کلاس کارت هایی مانند :(شانه /دریا/ بابا/زیبا /من/)  با خودم نوشته وبه کلاس می آورم سه دانش آموز را پای تابلو می آورم وبه دانش آموز اول  کارت کلمه شانه می دهم ودانش آموز دومی کارت (ی) میانجی را باقرمز نوشته دستش می دهم ودانش آموز سومی هم به همین شکل می آورم پای تابلوکارت  کلمه من به دستش می دهم بعد از دانش آموز اول که کارت  کلمه شانه دستش است اول قرار می دهم سپس دانش آموز که کارت من دستش است طرف چپ قرار می دهم  واز دانش آموزان کلاسم می خواهم کلمات روی کارت ها را بخوانند  وسپس دانش آموزی که (ی)میانجی دستش است وسط قرار می دهم دوباره از دانش آموزانم می خواهم با هم بخوانند این با ر می خوانند (شانه ی من)  جمله ی بعدی را به همین روش با دانش آموزان اجرا می کنیم بچه ها می خوانند (بابای من/شانه ی من/دریای زیبا) بعد از چندین تمرین به این صورت سپس به آنان می گویم ما با کمک گرفتن از (ی میانجی)کلمات را به هم ربط می دهیم .با  کمک گرفتن از ی کمکی  سپس پاور پوینت ی کمکی را به دانش آموزان نشان می دهم تا بهتر این موضوع را یاد بگیرند   
]]>
آشنایی با طبیعت 2017-11-22T10:18:48+01:00 2017-11-22T10:18:48+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/209 فاطمه فرمانی برای گفتن الفبای طبیعت دانش آموزانم را آخر آبان به پارک رضوان قروه بردم ودر آنجا در مورد الفبا با آنان صحبت نمودم مانند :بافت /خط ها در طبیعت /رنگ ها /نظم در طبیعت /ریتم در طبیعت /نقطه /اشکال هندسی وغیر هندسی /لامسه ای وغیر لامسه ای /حجم /بو /صدابرایشان با یک مثال از طبیعت توضیح دادم بعد از این آنان شروع به جمع کردن برگ نمودند برای ساخت کاردستی در کلاس سپس با دادن یک برگه ومداد شمعی از آنان خواستم تا با خوب نگاه کردن نقاشی کنند از طبیعت زیبا وبعد از آن دستهایشان را شستند وخوراکی ها برای گفتن الفبای طبیعت دانش آموزانم را آخر آبان به پارک رضوان قروه بردم ودر آنجا در مورد الفبا با آنان صحبت نمودم مانند :بافت /خط ها در طبیعت /رنگ ها /نظم در طبیعت /ریتم در طبیعت /نقطه /اشکال هندسی وغیر هندسی /لامسه ای وغیر لامسه ای /حجم /بو /صدابرایشان با یک مثال از طبیعت توضیح دادم بعد از این آنان شروع به جمع کردن برگ نمودند برای ساخت کاردستی در کلاس سپس با دادن یک برگه ومداد شمعی از آنان خواستم تا با خوب نگاه کردن نقاشی کنند از طبیعت زیبا وبعد از آن دستهایشان را شستند وخوراکی هایشان را خوردند وبا وسایل بازی در پارک بازی کردن   که بهترین ولذت بخش ترین برای دانش آموزان قسمت آخر است همیشه ]]>
تدریس فصل جانوران علوم با تلفیق هنر 2017-11-13T07:37:17+01:00 2017-11-13T07:37:17+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/208 فاطمه فرمانی سلام به همکاران پایه اول امروز 22 آبان 96 فصل جانوران علوم را به روش تلفیق با هنر تدریس نمودم به این صورت که  تصویر حیوانات مختلف را از اینترنت گرفتم وبه هر دانش آموز تصویر یک حیوان را دادم وسپس دانش آموزان  با گواش رنگ آمیزی کرده وبعد از  پایان رنگ آمیزی تصویر حیوانی را که رنگ آمیزی کرده پای تابلو می آید وخصوصیات آن حیوان را به روش پرسش وپاسخ از دانش آموز سوال می کنم مانند /گوشت خوار است یا علف خوار /بدنش از چه پوشیده شده /در کجا زندگی می کند /اهلی است یا وحشی /تخم گذار سلام به همکاران پایه اول 
امروز 22 آبان 96 فصل جانوران علوم را به روش تلفیق با هنر تدریس نمودم به این صورت که  تصویر حیوانات مختلف را از اینترنت گرفتم وبه هر دانش آموز تصویر یک حیوان را دادم وسپس دانش آموزان  با گواش رنگ آمیزی کرده وبعد از  پایان رنگ آمیزی تصویر حیوانی را که رنگ آمیزی کرده پای تابلو می آید وخصوصیات آن حیوان را به روش پرسش وپاسخ از دانش آموز سوال می کنم مانند /گوشت خوار است یا علف خوار /بدنش از چه پوشیده شده /در کجا زندگی می کند /اهلی است یا وحشی /تخم گذار است یا بچه به دنیا می آورد /برای ما انسانها مفید است یا مضربه این روش پرسش وپاسخ خصوصیات حیوان رنگ آمیزی کرده در کلاس برای دانش آموزان می گوید هر کجا بلد نبود از دانش آزان کلاس سوال می کنم ولی اگر آنان نیز بلد نبودند خودم  توضیح می دهم  .

]]>
دانه کاشتن در کلاس 2017-11-05T11:00:48+01:00 2017-11-05T11:00:48+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/207 فاطمه فرمانی امروز 14 آبان 96 دانش آموزان به صورت گروهی در ظرف های پلاستیکی دانه کاشتن تا در کلاس رشد کرده ودانش آموزان با مشاهده کردن  قسمت های مختلف یک گیاه را ببینند ریشه /ساقه/برگ وگلبرگ.
امروز 14 آبان 96 دانش آموزان به صورت گروهی در ظرف های پلاستیکی دانه کاشتن تا در کلاس رشد کرده ودانش آموزان با مشاهده کردن  قسمت های مختلف یک گیاه را ببینند ریشه /ساقه/برگ وگلبرگ. ]]>
آرم های کتاب علوم 2017-11-05T10:52:26+01:00 2017-11-05T10:52:26+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/206 فاطمه فرمانی با سلام وخدا قوت به همکاران پایه اول  در کتاب علوم برای آگاهی دانش آموزان وتحقیق کردن سه شکل آرم آمده ووقتی به این صفحه رسیدیم یکی از دانش آموزان که پدرش کارمند شبکه بهداشت است خواستم در مورد این آرم ها از پدرش کمک بخواهد وبیاید در کلاس برای دانش آموزان توضیح دهد آتوسا امروز با کمک تصویر رنگ آمیزی این سه آرم که یکی مال هلال احمر بود ویکی مال آتش نشانی ودیگر ی مال فوریت های پزشکی آتوسا خیلی واضح ودرست پای تابلو برای دانش آموزان توضیح داد . با سلام وخدا قوت به همکاران پایه اول  در کتاب علوم برای آگاهی دانش آموزان وتحقیق کردن سه شکل آرم آمده ووقتی به این صفحه رسیدیم یکی از دانش آموزان که پدرش کارمند شبکه بهداشت است خواستم در مورد این آرم ها از پدرش کمک بخواهد وبیاید در کلاس برای دانش آموزان توضیح دهد 
آتوسا امروز با کمک تصویر رنگ آمیزی این سه آرم که یکی مال هلال احمر بود ویکی مال آتش نشانی ودیگر ی مال فوریت های پزشکی آتوسا خیلی واضح ودرست پای تابلو برای دانش آموزان توضیح داد .
]]>
نکته های زبان فارسی 2017-11-03T09:44:51+01:00 2017-11-03T09:44:51+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/205 فاطمه فرمانی با سلام وعصر بخیر حضور همکاران محترم پایه اول همانطور که همه ی معلمان عزیز می دانند در زبان فارسی نکاتی هست که هر معلمی باید بداند وبه قول قدیمی ها فوت معلمی است  اگر دانش آموزان این سوال را از معلم نمودند  معلم به این صورت برایشان توضیح دهد .بعضی کلمات هستند مانند (آهو/مرغابی /قرآن ) برای شما این سوال  شاید پیش آمده باشد  که ما  موقع تدریس این نشانه ی چهار شکلی را به این صورت برای دانش آموزان می خوانیم می گوییم (هـ اول ـهـ وسط ـه آخر چسبان ه آخر تنها ) می آید ولی در با سلام وعصر بخیر حضور همکاران محترم پایه اول همانطور که همه ی معلمان عزیز می دانند در زبان فارسی نکاتی هست که هر معلمی باید بداند وبه قول قدیمی ها فوت معلمی است  اگر دانش آموزان این سوال را از معلم نمودند  معلم به این صورت برایشان توضیح دهد .
بعضی کلمات هستند مانند (آهو/مرغابی /قرآن ) برای شما این سوال  شاید پیش آمده باشد  که ما  موقع تدریس این نشانه ی چهار شکلی را به این صورت برای دانش آموزان می خوانیم می گوییم (هـ اول ـهـ وسط ـه آخر چسبان ه آخر تنها ) می آید ولی در کلمه ی آهو (هـ اول )در وسط آمده یا مرغابی نشانه ی (غین اول )در وسط آمده اگر این سوال  دانش آموزان از معلم شان  سوال کردند    به این صورت برایشان  توضیح دهیداز آنها  بخواهید با هم   بخش کنید که خوب متوجه بشوند در  که کلمه ای مانند آهو  که دوبخش می باشد (آ+هو) وروی تابلو کنار کلمه ی آهو به این صورت بنویسد  ،سپس مرغابی چند بخش است و هر بخش جدا بخواند  (مر+غا+بی) سپس روی تابلو بنویسید   همانطور که می بینیم در بخش اول اگر بعد از (مر)(غا ) قرار می گرفت باید از نشانه ی  (غین  وسط)استفاده می شد ولی چون در بخش دیگر قرار گرفته از (غین اول) در کلمه استفاده شده است .همانطور کلمه ی  قرآن  نشانه ی (آ اول )در وسط آمده  اگر دانش آموزی این سوال را از شما کرد  از او بخواهید برای شما بخش کند وسپس روی تابلو به صورت بخش   (قر+آن )هم به این شکل بنویسید  در بخش اول (قر )ودر بخش دوم (آن)  قرار گرفته  است 
اگر در بخش اول هم (قر) هم (آ )بود  به عنوان نشانه ی دوم باید از نشانه ی (اغیر اول )برای قرآن استفاده می شد  ولی چون (آ)در بخش دیگر کلمه قرار گرفته از نشانه ی (آاول)استفاده شده است .
امید وارم این نکات زبان فارسی را در وبلاگم می نویسم برای همکاران مفید بوده باشد .
]]>
بابا آب داد 2017-11-01T07:35:19+01:00 2017-11-01T07:35:19+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/204 فاطمه فرمانی سلام همکاران محترم پایه اول  امروز 10 آبان 96 نشانه ی (دتنها)درس باد  را تدریس نمودم  همانطور که می دانید در کشور ما اولین جمله ای که دانش آموزان یاد می گیرند( بابا آب داد )می باشد  وبا خواندن چهارمین نشانه ی کتاب فارسی این جمله را یاد می گیرند .در کلاسم پیش آمده دانش آموزان می گویند خانم من مامانم آب بهیم می ده می خورم اصلاً بابام به من آب نداده وپیش خودم می گویم کاش می شد این چینش الفبا در کتاب فارسی عوض می شد ودختران ما احساس نکنند پسران برتر از آنها خواهند بود ویک سلام همکاران محترم پایه اول  امروز 10 آبان 96 نشانه ی (دتنها)درس باد  را تدریس نمودم  همانطور که می دانید در کشور ما اولین جمله ای که دانش آموزان یاد می گیرند( بابا آب داد )می باشد  وبا خواندن چهارمین نشانه ی کتاب فارسی این جمله را یاد می گیرند .
در کلاسم پیش آمده دانش آموزان می گویند خانم من مامانم آب بهیم می ده می خورم اصلاً بابام به من آب نداده وپیش خودم می گویم کاش می شد این چینش الفبا در کتاب فارسی عوض می شد ودختران ما احساس نکنند پسران برتر از آنها خواهند بود ویک نوع تفکیک جنسیتی را احساس نکنند .
اولین جمله را امروز روی بادبادکی که خودشان در کلاس درست کردند ونوشتند وخیلی لذت بردند .(بابا آب داد)
]]>
دسته پنج تایی (تلفیق با هنر ) 2017-10-24T08:25:47+01:00 2017-10-24T08:25:47+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/203 فاطمه فرمانی با سلام به همکاران محترم پایه اول امروز 2 آبان 96 درس ریاضی به دسته ی پنج تایی رسیدم برای یادگیری بهتر دانش آموزانم  از آنها خواستم پنج عدد چوب بستنی با خود به کلاس بیاورند سپس به آنها یک برگه ی سفید هم دادم سپس از آنان خواستم روی چوب ها با مدادشمعی نقاشی کنند یکی از دانش آموزان پیشنهاد داد خانواده اش را روی هر کدام از چوب ها بکشد واقعاً پیشنهاد زیبایی بود منم به بچه ها گفتم خانواده خودتان را روی چوب ها بکشید وبعد از اینکه هر کدام از دانش آموزان هر پنج چوب را رنگ آمیزی ونقاشی کردند از آنه با سلام به همکاران محترم پایه اول امروز 2 آبان 96 درس ریاضی به دسته ی پنج تایی رسیدم برای یادگیری بهتر دانش آموزانم  از آنها خواستم پنج عدد چوب بستنی با خود به کلاس بیاورند سپس به آنها یک برگه ی سفید هم دادم سپس از آنان خواستم روی چوب ها با مدادشمعی نقاشی کنند یکی از دانش آموزان پیشنهاد داد خانواده اش را روی هر کدام از چوب ها بکشد واقعاً پیشنهاد زیبایی بود منم به بچه ها گفتم خانواده خودتان را روی چوب ها بکشید وبعد از اینکه هر کدام از دانش آموزان هر پنج چوب را رنگ آمیزی ونقاشی کردند از آنها خواستم  چهار عدد از چوب ها به صورت عمودی با چسب رازی به برگه ی سفید بچسبانند وچوب پنجمی را روی چهار چوب به صورت افقی بچسباند .البته خودت برای درک عمودی وافقی دانش آموزان روی تابلو کشیدم ودانش آموزان نیز روی برگه ی سفید این کار را انجام دادند وبعد از اتمام برای دانش آموزانم توضیح دادم که این کار عملی که شما انجام دادید یک دسته ی پنج تایی نام دارد . ]]> حس پنجگانه (لامسه ) 2017-10-18T08:52:21+01:00 2017-10-18T08:52:21+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/202 فاطمه فرمانی با سلام به همکاران محترم پایه اول  امروز در کلاس آزمایش لامسه با دانش آموزان کار کردیم به این صورت که در منزل یک جعبه جا ی کفش را  ده عدد اشیاء مختلف داخلش گذاشتم ودو سوراخ تادانش آموزان  راحت داخل آن  دست شان برود  درست کردم وظاهر جعبه را با کادو مرتب نمودم وبا خود به کلاس بردم ودانش آموزان داخل آن دست شان می بردند وبا لمس کردن اسم اشیاء را می گفتند وخیلی هم لذت بخش وهمراه با شادی بود. با سلام به همکاران محترم پایه اول  امروز در کلاس آزمایش لامسه با دانش آموزان کار کردیم به این صورت که در منزل یک جعبه جا ی کفش را  ده عدد اشیاء مختلف داخلش گذاشتم ودو سوراخ تادانش آموزان  راحت داخل آن  دست شان برود  درست کردم وظاهر جعبه را با کادو مرتب نمودم وبا خود به کلاس بردم ودانش آموزان داخل آن دست شان می بردند وبا لمس کردن اسم اشیاء را می گفتند وخیلی هم لذت بخش وهمراه با شادی بود.
]]>
حس پنجگانه (بویایی وچشایی) 2017-10-17T11:18:04+01:00 2017-10-17T11:18:04+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/201 فاطمه فرمانی با سلام وخسته نباشید به همکاران پایه اول  امروز علوم تم 2  حس پنجگانه بویایی وچشایی در کلاس با دانش آموزان کار کردیم به این صورت که اول از دانش آموزان خواستم از منزل هر کدام یک میوه بیاورند ودر کلاس روی هر میز یک سیب قرار دادم تا اول خوب بو کنند ومیوه های مانند خیار، هلو،نارنگی وسیب به همین شکل سپس برش زدم وروی چشمان دانش آموزان را بستم واز آنها خواستم اول بو کنند وبگویند چه میوه ای است اگر تشخیص ندادند  بخورند بعد نام میوه را بگویند وخیلی کلاس با نشاط ولذت بخش بود برایشان با سلام وخسته نباشید به همکاران پایه اول  امروز علوم تم 2  حس پنجگانه بویایی وچشایی در کلاس با دانش آموزان کار کردیم به این صورت که اول از دانش آموزان خواستم از منزل هر کدام یک میوه بیاورند ودر کلاس روی هر میز یک سیب قرار دادم تا اول خوب بو کنند ومیوه های مانند خیار، هلو،نارنگی وسیب به همین شکل سپس برش زدم وروی چشمان دانش آموزان را بستم واز آنها خواستم اول بو کنند وبگویند چه میوه ای است اگر تشخیص ندادند  بخورند بعد نام میوه را بگویند وخیلی کلاس با نشاط ولذت بخش بود برایشان مخصوصاً وقتی با بو کردن اسم میوه را می گفتند .]]>
اول مهر 2017-09-23T08:09:47+01:00 2017-09-23T08:09:47+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/200 فاطمه فرمانی سلام ،اول مهر وشروع سال تحصیلی را به همکاران واولیای دانش آموزانم تبریک می گویم .اولیای عزیز، کلاس اول خیلی مهم می باشد شاید به تعبیری باید گفت روز اول خلقت می باشد زیرا دانش آموزان علاوه بر آموزش ویادگیری خواندن ونوشتن باید درکلاس مهارت هایی مانند    نحوه ی گفت گو با همسالان /مدارا کردن /صبور بودن /عشق ورزیدن /دوست داشتن /زندگی کردن /گذشت داشتن /به طبیعت احترام گذاشتن ودوست داشتن طبیعت/دویدن وبازی کردن /از موسیقی لذت بردن /رقصیدن /بوییدن گل /شنیدن وگوش دادن را /اعتماد کردن را /آواز سلام ،اول مهر وشروع سال تحصیلی را به همکاران واولیای دانش آموزانم تبریک می گویم .
اولیای عزیز، کلاس اول خیلی مهم می باشد شاید به تعبیری باید گفت روز اول خلقت می باشد زیرا دانش آموزان علاوه بر آموزش ویادگیری خواندن ونوشتن باید درکلاس مهارت هایی مانند    نحوه ی گفت گو با همسالان /مدارا کردن /صبور بودن /عشق ورزیدن /دوست داشتن /زندگی کردن /گذشت داشتن /به طبیعت احترام گذاشتن ودوست داشتن طبیعت/دویدن وبازی کردن /از موسیقی لذت بردن /رقصیدن /بوییدن گل /شنیدن وگوش دادن را /اعتماد کردن را /آواز خواندن /راستگو بودن /خلاق بودن وسکوت کردن در کلاس با هم یاد بگیریم زیرا ما در کشور  باید انسان توانمند تربیت کنیم 
امید وارم این مهارت ها را در کلاس درسم با عشق به فرزندان شما آموزش بدهم  وخودم هم از دانش آموزانم یاد بگیرم و دانش آموزانم در طول سال تحصلی از نشتن در کلاس  لذت ببرند و با شادی ونشاط  یاد بگیرند .

]]>
جشن شکوفه ها 2017-09-20T07:04:39+01:00 2017-09-20T07:04:39+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/198 فاطمه فرمانی با سلام وتبریک  به معلمان پایه اول و دانش آموزان پایه اول ،  مراسم نمادین جشن شکوفه ها در مدرسه طیبه برگزاز گردید واولیاء همراه دانش آموزان مدرسه آمده بودند همچنین از اداره تشریف آورده بودند ومعلمان پایه اول . دانش آموزان عزیز امید وارم سال تحصیلی خوبی کنار هم داشته باشیم وتلاشم را می کنم با عشق شما را دوست داشته باشم .عکس دانش آموزان در جشن شکوفه  با سلام وتبریک  به معلمان پایه اول و دانش آموزان پایه اول ،  مراسم نمادین جشن شکوفه ها در مدرسه طیبه برگزاز گردید واولیاء همراه دانش آموزان مدرسه آمده بودند همچنین از اداره تشریف آورده بودند ومعلمان پایه اول . 
دانش آموزان عزیز امید وارم سال تحصیلی خوبی کنار هم داشته باشیم وتلاشم را می کنم با عشق شما را دوست داشته باشم .
عکس دانش آموزان در جشن شکوفه 
]]>
آدرس تلگرام کلاس برای اولیاء دانش آموزان 2017-09-18T13:06:30+01:00 2017-09-18T13:06:30+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/196 فاطمه فرمانی https://t.me/amozesh_talfighi_aval_new https://t.me/amozesh_talfighi_aval_new]]> بازگشایی مدرسه 2017-09-15T05:54:44+01:00 2017-09-15T05:54:44+01:00 tag:http://leernig.mihanblog.com/post/195 فاطمه فرمانی با  سلام به اولیای محترم به عنوان معلم اول ابتدایی نکاتی را در مورد رفتن فرزندتان به مدرسه اینجا درج  می کنم امید وارم مورد نظرتان قرار بگیرد .روز یک شنبه اسامی دانش آموزان امسال کلاسم را درسال تحصیلی 97/96 به من اعلام نمودند وروز پنج شنبه96/6/30 جشن شکوفه ها نمادین امسال در شهرستان قروه /کردستان در مدرسه طیبه برگزار می گردد وکلاس اولها به مدرسه می آیند نکاتی که می خواستم به اولیاء بگویم 1- لطفاً فرزندتان ساعت ده در رختخوابش خوابیده باشد تا صبح سر حال از خواب با  سلام به اولیای محترم به عنوان معلم اول ابتدایی نکاتی را در مورد رفتن فرزندتان به مدرسه اینجا درج  می کنم امید وارم مورد نظرتان قرار بگیرد .روز یک شنبه اسامی دانش آموزان امسال کلاسم را درسال تحصیلی 97/96 به من اعلام نمودند وروز پنج شنبه96/6/30 جشن شکوفه ها نمادین امسال در شهرستان قروه /کردستان در مدرسه طیبه برگزار می گردد وکلاس اولها به مدرسه می آیند نکاتی که می خواستم به اولیاء بگویم 
1- لطفاً فرزندتان ساعت ده در رختخوابش خوابیده باشد تا صبح سر حال از خواب بلند شود 
2-حتماً فرزندتان صبحانه بخورد 
3- یک لقمه نان /میوه برای تغذیه داخل کیف فرزندتان قرار دهید 
4-برنامه روزانه را روز اول به فرزندتان تحویل می دهم یک برنامه تصویری می باشد تا فرزندتان در طول سال خودش  بدون کمک شما هم بتواند برنامه درسیش  برای داخل  کیفش را آماده کند لطفاً برنامه  در یک قسمت که نزدیک  به قد فرزندتان باشد وراحت ببیند نصب نمایید .
5- اگر فرزندتان هر مشکلی دارد از نظر سلامتی روز اول به معلم بگویید تا در جریان باشد 
6-لطفاً سعی کنید کفش راحت برای فرزندتان خریداری  نمایید تا آرامش داشته باشد وپایش خسته نشود که این مسئله باعث خستگی روح  وروان فرزندتان نشود
7-اگر سرویسی می باشد   سر وقت ایستگاه باشد جا نماند که مجبور شوید  ماشین در بستی بگیرید برای فرزندتان 
8-وسایلی را که برای کاردر کلاس لیست می کنم وپشت برنامه کلاسی می نویسم روز اول به فرزندتان می دهم تهیه وبه کلاس بیاورید داخل کمد قرار می دهم لطفاً اسم فرزندتان رویش بنویسید
9-لطفاً آدرس تلگرام را روی وبلاگم قرار می دهم در روزهای آینده عضو شوید چون کار عملی وهر مشکلی باشد روی تلگرام می بینید 
10- جمله ی آخر به من اعتماد داشته باشید  
]]>